S námi získáte více!

Poskytujeme:

  • Výsledky měření - Poskytneme vám exaktní výsledek zkoušky.
  • Interpretace výsledku -  vyjádření, které společně s odůvodněním blíže vysvětluje smysl a použitelnost výsledků zkoušení. Pomůžeme Vám pochopit souvislost výsledků a požadavků norem, poradíme Vám!
  • Odborné stanovisko - Vyslovíme odborný názor, zda jsou či nejsou splněny požadavky na základě výsledků zkoušení. Známe normy, zákon a porovnáme s výsledky měření.
  • Vzdělávání / školení / sledování trendů.Kontaktujte nás

Politika kvality a prohlášení o politice kvality

7. 6. 2017

Prohlášení o politice kvality představuje dokument, kterým se společnost CZ testing institute s.r.o. řídí, jaké má zaměření na zákazníky, řízení, odpovědnost, nestrannost vedení a jaké má orientace na pracovníky, procesy, dodovatele a subdodavatele.

Více info