Podle jakých norem se provádějí statistické zkoušky?

Pokud jezdíme vlaky, většinou si ani neuvědomíme, co je to za stroje. Jedná se o obrovské dopravní prostředky, které však musí splňovat nějaké podmínky, požadavky a jiné podobné náležitosti. Přesně ty se řídí dle norem, které se zaměřují na to, aby vlak byl bezpečný. Každá společnost, která se rozhodne provozovat třeba svou vlastní vlakovou soupravu, musí mít kladné výsledky zkoušky nejen na požární bezpečnost, ale také na statiku a dynamiku nebo dále taky na spolehlivost.

Samozřejmě se nejedná jenom o vlaky, které musí splňovat zkoušky podle nejrůznějších norem, ale jedná se o různé materiály a další jiné výrobky. Pokud byste o takové zkoušky měli zájem, pak nenajdete mnoho společností, které se tímto oborem zabývají. Mezi jedničku se v České republice řadí společnost CZtesting, která má k dispozici laboratoř požární bezpečnosti, dále také laboratoř pro statistické a dynamické zkoušky, dále i laboratoř pro spolehlivostní nebo fyzikálně-chemické zkoušky.

Jednotlivé zkoušky se samozřejmě provádí podle norem, které jsou pro ně určené. Pojďme se nyní zastavit například u laboratoře statických a dynamických zkoušek, kde se provádí verifikace konstrukčních návrhů a také ověřování pevnosti konstrukčních celků, svařenců a samozřejmě se tu tvoří i komponenty, které jsou přesně zaznamenány pomocí elastických a plastických deformací. Zde se taky hledají vady, ověřuje se výskyt těchto vad, zkoumají se poruchy, které mohou být spojené s živností daného zkoumaného předmětu.

Podle jakých norem se ale zkoušky provádí v laboratoři statických a dynamických zkoušek?

Zde se veškeré zkoušení orientuje na základě norem a hlavně i předpisů, mezi něž se řadí hlavně Grula Si, dále UIC 566, GOST 55995 a taky se dbá na zadání a přání samotného zákazníka, podle čeho bude chtít mít zkoušky provedeny.