Laboratoř spolehlivostních zkoušek

Zkouškami spolehlivosti ověřujeme životnost konstrukčních uzlů vysoko-cyklovými zkouškami. Podpoříme vaše R&D oddělení při návrhu parametrů RAMS/LCC a následně provedeme verifikaci údajů zkouškami.

Zkoušení životnosti provádíme dle:

  • Grula Si
  • RAMS/LCC
  • ČSN EN ISO 60601-1-ed.2
  • ČSN EN ISO 60601-2-46
  • ČSN EN ISO 60601-2-52

Vybavení laboratoří:

Pneumatické testovací zařízení pro zkoušky životnosti s PLC řízením

 

Klimakomora pro zkoušky urychleného stárnutí s PLC řízením a rozsahem teplot od -35°C do +55°C

 

Sušárna s přirozenou cirkulací vzduchu od +30°C do 200°C

Všechna naše zařízení procházejí pravidelnou kalibrací pro dosažení co nejpřesnějších výsledků měření a opakovatelnosti zkoušení.

Kontaktujte nás

 

Zajímavosti: