Rozšířili jsme základnu přístrojů

21. 11. 2017

„Rodina“ našich zkušebních zařízení se rozšířila o přístroj na stanovení šíření plamene po povrchu horizontálně umístěných materiálů, jehož užití vyžaduje norma ISO 5658-2.

Jak pomůže při realizaci zkoušek EN 45545?

Díky tomuto zařízení jsme schopni některé části zkoušek dle normy EN 45545-2 řešit kompletně u nás a nikoli subdodávkami z jiných akreditovaných laboratoří, jak tomu bylo doposud. Zmenší se tak mimo jiné čas na realizaci zkoušky i její celková cena. Norma ČSN EN 45545-2 řeší protipožární ochranu drážních vozidel, aby splňovaly požadavky požární vlastnosti materiálů a součástí.

Jak přístroj funguje?

Na vzorek velikosti 800 x 150 x max 70 mm je pod úhlem 15° z keramického panelu vyzařováno teplo. Toto teplo vede k rozkladu materiálu, který uvolňuje plynné částice. Ty jsou pak zapalovány pomocí plynového hořáku. Sledujeme okamžik zapálení zkoušeného materiálu, čas průchodu plamene naznačenými úseky, čas, ve kterém čelo plamene dosáhlo konce vzorku, příp. čas ve kterém se postup plamene zastavil. Zkouška končí v okamžiku, kdy čelo plamene dosáhne konce vzorku, plamen se zastaví a zhasne nebo nedojde-li během 10 min k zapálení vzorku.

Po skončení zkoušky se vyhodnocuje průměrné teplo pro ustálené hoření a kritický tepelný tok zhášení materiálu - tj. tepelný tok dopadající na vzorek v místě, ve kterém se postup plamene zastavil a hoření materiálu se přerušilo. Odtud také název CFE (Critical Flux at Extinguishment - Kritický tok při hašení).

<  Zpět na výpis