INOVAČNÍ VOUCHERY 2019

11. 1. 2019

Nebojte se zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2019 s využitím našich služeb.

 

 

 

 

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):  

 • malé a střední podniky do 250 zaměstnanců

Proč podat žádost?

 • Inovační vouchery jsou finanční poukazy, které můžte využít s naší akreditovanou laboratoří na testování, měření a certifikaci
 • Získáte dotaci na 75% slevu na námi poskytované služby
 • nemusíte zkoušet v zahraničí, protože jsme česká firma
 • získání voucheru je jednoduchší a rychlejší než získání grantu a jiných dotačních titulů
 • můžete žádat o tři různé projekty 

Cíle voucheru je:

 • je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.
 • nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

 Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • podpora je poskytována do maximální výše 75 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč
 • maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 299 999 Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Na co nelze získat podporu (nepodporované aktivity):

 • Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami.
 • Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým.
 • Marketing, design, analýzy trhu, audity, školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, sociální inovace, nákup majetku

Co k datu podání žádosti o podporu musí žadatel splňovat?

 • Žadatelem/příjemcem může být podnikatelský subjekt tzn.malý a střední podnik
 • je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmů v některém z členských států EU
 • nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči institucím

Od kdy podat žádost?

 • 2.1.2019 od 9:00h

Do kdy trvá sběr žádostí?

 • 30.6.2020

Více informací na :

https://www.mpo.cz

 

Nebojte se nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme jak snadno můžete tyto vouchery využít.

Kontakt:  Daniel Kudláček 

Telefon: +420 739 350 749   /     e-mail: kudlacek@cztesting.cz

<  Zpět na výpis