V jakých laboratořích se zkouší kolejová vozidla?

Kolejová vozidla předtím, než se vydají na svou cestu, musí projít mnoha různými zkouškami a měřeními, bez kterých by to nešlo. Při tomto zkoušení se zkoumá hlavně reakce na oheň, na což se dbá ze všeho nejvíc. Dále se měří dynamika, statika, také se zjišťují i životnosti daných výrobků, které procházejí zkouškami. Samozřejmě se nesmí zapomínat ani na chemické zkoušky, které souvisejí s chemickými látkami a tím, jak výrobky na ně reagují.

To všechno je nutné podniknout, než se třeba takové kolejové vozidlo, jímž nejsou jenom vlaky nebo lokomotivy, ale také tramvaje nebo metra, vydá na svou první cestu. Samozřejmě takovými zkouškami musí projít i řada jiných výrobků, ale ukázka na kolejových vozidlech je nejspíše nejlépe představitelná.

Kde se takové zkoušky konají?

Takovými zkouškami se zabývají různé společnosti. Jednou z nich je například i CZtesting, která má pod sebou hned čtyři laboratoře, které dokonale stačí na to, aby se udělaly kompletní zkoušky a kompletní měření.

Toto testování probíhá v laboratořích, které se nazývají: laboratoř požární bezpečnosti, laboratoř statických a dynamických zkoušek, laboratoř spolehlivostních zkoušek a také laboratoř chemicko-fyzikálních zkoušek. Pokud jednou zkouškou výrobek neprojde, musí se bohužel zdokonalit a jít ke zkouškám znovu.

Podle čeho se zkoušky provádí?

Zkoušky se samozřejmě nemohou provádět podle toho, jak se společnosti zamane. Při konzultaci se společnost s klientem domluví na tom, jestli nemá klient nějaké speciální požadavky, podle kterých by se firma měla řídit. Pokud ano, přidají se požadavky k normám a předpisům, podle nichž se zkoušky musí ze zákona dělat. Těchto norem a předpisů je hned několik – pro každou laboratoř jsou normy a předpisy zcela jiné.

Pro příklad uvedeme třeba zkoušky požární bezpečnosti, které se provádí dle norem EN 45545-2, ISO 5660-1, ISO 5659-1 nebo třeba GOST 55995.