Požadavky na modernizaci a údržbu v rámci normy EN 45545

Norma EN 45545, jenž stanovuje požadavky kladené na vlastnosti materiálů a výrobků používaných u drážních vozidel definovaných v EN 45545-1 z hlediska reakce na oheň. Při stanovení úrovní nebezpečí se norma využívá jako základ třídicího systému a je použita také pro provozní i konstrukční kategorie definované v EN 45545-1. Norma dále stanovuje pro každou úroveň nebezpečí zkušební metody, podmínky i požadavky, jenž jsou kladeny na vlastnosti materiálů a výrobků z hlediska reakce na oheň. Požadavky na modernizaci a údržbu podle EN 45545-1 musí zajistit prvky použité při údržbě i modernizaci a splňovat příslušné požadavky na materiál.

Modernizace používaných materiálů

Při o modernizaci je třeba prokázat, že je nový povrch s vrchním nátěrem nebo laminováním dle normy a nemá horší klasifikaci než původní povrch. Na vlacích stavěných a schvalovaných podle normy se všechny nové prvky při modernizaci ověřují podle požadavků. Vlaky postavené a schválené podle předchozích norem a předpisů se při podružných úpravách provádí podle schválených souborů norem a předpisů pro příslušný vlak platných ke dni schvalování vlaku. Při projektování modernizace je tato norma respektována a použité nové prvky jsou zdokumentovány spolu s výsledky hodnocení podle příslušných kritérií. Požadavky na modernizaci sedadel pro cestující se posuzují z hlediska konstrukce sedadla, materiálových složek, tvaru, tloušťky, hustoty, hmotnosti i jejich dodavatele. Normy se vztahují i na použité čalounění.

Výrobky schvalované z hlediska funkční potřeby

Pokud některé ze stanovených požadavků nelze technicky splnit s funkčně vhodnými výrobky, lze využívat komerčně dostupné výrobky. U základních požadavků se ale nesmějí dělat kompromisy a musí se verifikovat hodnocením. Do projednávané problematiky je třeba zahrnout funkční důvody a omezení při používání příslušného materiálu. Soubory požadavků na materiály a jednotlivé požadavky na materiály se zaznamenávají, a pokud výsledek je vyhovující, po zaokrouhlení na desetiny odpovídá stanovenému požadavku. Zkušební metody se za pomocí veličin a parametrů zapisují do tabulek s krátkým upřesněním, včetně toho, zda číselná hodnota uvedená v tabulkách požadavků představuje maximum nebo minimum.